det finns ett ställe där

there's a place there

DETetd FINNS ETTo STÄLLEto DÄR by Danelia