keen

sharp; eager; intense; sensitive

(cuchillo) afilado,-a 2 (inteligencia) agudo,-a 3 (competencia) fuerte 4 (viento) penetrante 5 (interés) profundo,-a, vivo,-a 6 (persona) entusiasta to be keen on sthg, ser aficionado a algo by ituapaia