Att

That

för att inte tala om... not to talk about... trevligt att träffas nice to meet you (nice that we meet) by barrock