en näringsidkare

a manufacturer; a business owner

försäljning av tjänster till näringsidkare i annat EU-land by farid

Learn Swedish on Memrise


Find other Swedish courses on Memrise