každý

every

každý je svého štěstí strůjcem — everyone is the architect of their own happiness každý jiný — everyone else by mangodurian