jag är kall

i'm cold

det är kalt - it is cold by Sabo