hapless

unfortunate

→ nešťastný → samotársky by evesda